Bemutatkozom

 

Bátorfi Andrea vagyok, művészettörténész, vizuális művész és meditáció oktató.

 

Életem fókuszában a belső és külső képekkel való foglalkozás áll. Több mint harminc éve vezetek álomnaplót, annyira lenyűgöz az álmaimban rejlő útmutató bölcsesség. Életem meghatározó fordulóit és újrakezdéseit, szellemi irányultságomat egyaránt nagy álmok jelezték és kísérték. Hosszú út vezetett azonban az "álmodozás és álomvilágban élés" látszólag terméketlen életkorszakaitól addig, hogy tudatos módon használjam a belső képeket, mint valóságom megteremtésének legfőbb eszközeit. Végül szakmám és hivatásom lett a képek értő olvasása és értelmezése, később pedig belső képeim művészi megformálása. A nagy áttörés számomra mégis akkor következett be a belső képek megértésében, amikor elkezdtem használni képmeditációs módszeremet az álmaim megfejtésére. Mára a módszer annyira kifinomodott, hogy gyakorlatilag bármilyen külső vagy belső képet kiindulópontként használhatok egy lelki utazás elindításához akár saját magam, akár mások növelése, gyarapítása vagy gyógyítása érdekében. A belső képekkel való intenzív munkának köszönhetem a Belső Gyermekhez és a Belső Vezetőhöz való kapcsolódásomat, így rajtuk keresztül a spirituális világba nyíló kapukat is.

 

Leginkább az újjászületésre, megújulásra való képességgel és szemlélődő karakteremből fakadó belülről vezéreltséggel jellemezném magam. Csoportokkal és egyénekkel való munkámban így a transzformáció folyamatát és a belső vezetéshez való kapcsolódást tudom a leghitelesebben inspirálni és végigkísérni. Tanítói munkámban ötvözöm a történész alaposságát és igényességét a belső látással rendelkező művész intuíciójával.

 

Pályámat művészettörténész muzeológusként kezdtem a Magyar Nemzeti Galériában a kilencvenes évek közepén. 1998 és 2009 között kreativitásfejlesztő, tehetséggondozó művészeti műhelyeket és művészettörténeti előadásokat tartottam felnőttek részére a Műcsarnokban, Budapesten. Ezekben az években dolgoztam ki sajátos képmeditációs módszeremet, amely azon túl, hogy a meditáció általános jótékony hatásait nyújtja, mélyebb önismerethez, megnövekedett kreatív potenciálhoz és a művészet értőbb élvezetéhez is hozzásegíti a gyakorlókat.

 

Az évek során szoros szakmai együttműködést alakítottam ki a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesülettel és a Magyar Transzperszonális Egyesülettel, ahol művészetszimbolikai műhelyeket vezettem pszichológusok számára. Jelenleg saját meditációs és művészeti oktató központomban, az Art&Flow Lab-ben és a Komplex művészeti terapeuta szakon oktatom a képmeditációt a Wesley János Lelkészképző Főiskolán.

 

Fotógrafikáimmal és művészvideóimmal 2002-től szerepelek egyéni és csoportos kiállításokon. 2011-től intenzív és kiterjedt kiállítási tevékenységbe kezdtem. Képeimet és videóimat Európában (London, Barcelona, Milánó, Finnország) és Ázsiában (Tokió, Peking) a kortárs művészet jelentős kiállítóhelyein mutatták be. 2013 és 2015 között Svájcban éltem és dolgoztam, ahol számos egyéni kiállításon mutatkoztam be.

 

Tevékenységem elválaszthatatlanul összefügg belső utazásaim és szellemi érlelődésem tapasztalataival. C.G. Jung mélylélektana, a keresztény kontemplatív hagyomány, az advaita védánta, Eckhart Tolle tanításai és a tudati evolúció filozófiája segítették leginkább spirituális kibontakozásomat. Húsz éve találkoztam Jálics Ferenc jezsuita atyával, aki bevezetett a keresztény csendmeditáció gyakorlatába. A csendben és a csend által találtam rá a számomra legfontosabb dolgokra: a belső békére és a biztonságra, a szabadság és a belülről való vezetettség érzéseire.

 

Hiszem, hogy az ember hatalmas potencialitással rendelkező, fizikai testbe költözött szellemi lény, akinek öröme telik élete és alkotóképessége szabad kibontakoztatásában. Érzem és látom, hogy valami értelemmel és céllal telített, nagyszabású dolog húzódik a fizikai élet hátterében, ami állandó növekedésre és belső tágulásra késztet, s ami által egyre többé válhatunk. Sajátos képességem, hogy külső és belső képek által felismerem és olvasom az élet szimbolikus dimenzióit. A külső valóságot belső, lelki minták visszatükröződéseként értelmezem, ami rávilágít viselkedésünk, sőt, sorsunk rejtett mozgatórugóira.

Hivatásom és küldetésem, hogy a képekkel való munka által embertársaimat tágasabb és kiteljesedettebb önmaguk felé inspiráljam.

 

Dobos Emese interjúja a Marie Claire online női magazinban nőknek szóló meditációs módszeremről itt olvasható.

Vizuális és írásbeli munkáim:

www.andreabatorfi.com

http://tagulo.blog.hu

 

Ez az oldal a SPEEDPAGE weboldal készítővel készült