Képmeditáció

 

Intenzív műhelysorozatok női körökben

 

Műhelysorozataink nagy része női körökként működnek. A körök a koherencia, vagyis a mély lelki összetartozás szigetei, amelyek fizikai, érzelmi és lelki védettséget nyújtanak. A körökben a belső fejlődéshez inspirációt és életerővel való feltöltést kapunk. A körök szívünk igaz vágyaiban erősítenek meg, ugyanakkor használható, gyakorlati eszközöket is nyújtanak a belső növekedés útján járáshoz. A körök olyan lélek-készítő műhelyek, ahol a női szív értékeit megbecsüljük, az intuíció és az érzés igazságaira megtanulunk kitüntetett figyelmet fordítani, ahol a női önkifejezés legkülönbözőbb formáit elismerjük és támogatjuk. A körökben belső világunk suttogó hangja felerősödik, a belső kincs keresésének eddigi bolyongó útja célra tartóvá válik, rejtett erőtartalékainkhoz hozzáférés nyílik. A körök ráhangoló meditációval beállított erőterében az önmagunkhoz és az egymáshoz való kapcsolódás mélyebb, igazabb szintjeit éljük meg.

 

SZÁRNYNÖVELŐ - rendhagyó online minikurzus indul nőknek 2020. novemberében

A világ újra a teljes elszigetelődés állapotába kényszerít minket. Aki nem tud a belső világ kínálta erőforrásokhoz fordulni, könnyebben elbizonytalanodik és kétségbeesésbe merül a körülmények nyomására. A külső aktivitásról való kényszerű leállást azonban fordíthatjuk kreatív befelé fordulássá is. Ennek egyik módja a belső vezetővel való kapcsolatfelvétel. Az öt alkalomból álló műhely azoknak szól, akik ezekben a nehéz időkben szeretnének elmélyülni a belső erőforrások adta lehetőségekben.

Talán csak most van születőben benned a vágy, hogy jobban odafülelj a belső hangra, intuíciód finom suttogására. Hiteles forrásból vágysz iránymutatásra és készen állsz arra, hogy felvedd a kapcsolatot valami náladnál nagyobb létezővel. De az is lehet, hogy valamikor életed folyamán már elhívást kaptál egy küldetésre, s arról álmodtál, hogy valami nagyszabású és szép dolgot hozol a világba; alkotsz, gyógyítasz, vagy közvetíted, amit az angyalok súgnak neked. Elhívást kaptál egy jelentőségteljes életre, fényed felragyogtatására. Aztán jöttek a gyerekek, a családi kötelezettségek és a pénzért vállalt munka kényszere. Fényed és lelkesedésed kopni kezdett, az álmok megritkultak, majd eltűntek. Már nem hallod a belső hang suttogását. Vagy ha néha mégis, megkérdőjelezed önmagadat. "Biztos, hogy jól hallom? Van még bennem annyi erő és bátorság, hogy felébresszem magamban azt a szárnyaló lelket, aki valójában vagyok mélyen, legbelül? Tényleg van küldetésem? Fog ez működni? Nem veszélyes megmutatni fényem?" Noha ezek az agyadban zakatoló kérdések elbizonytalanítanak, mégsem tudod kikapcsolni állandó zümmögésüket. S közben reménytelenül egyedül érzed magad. 

Oh, ha tudnád, hányan vagyunk így, nővérek, egy titkos látomással és elhívással a szívünkben! Hányan vagyunk, akik másra sem vágyunk jobban, mint igazi erőnk és fényünk megmutatására. Hányan vagyunk, de elszigetelve egymástól, egy inspirációt és lelki védelmet nyújtó női kör támogatása nélkül.


A Szárnynövelő női kör azt a célt tűzi ki, hogy lelki-érzelmi támogatást és inspirációt nyújtson nekünk, akik halljuk a hívást, s szeretnénk végre felvállalni istenáldotta tehetségünket, előlépni missziónkkal és hallatni hangunkat. A kör nyújtotta bátorítás, erő és motiváció érzelmi üzemanyaggal tölt fel minket az elinduláshoz, a szárnypróbálgatáshoz. Egy megtartó, védelmi erőteret hozunk létre, ahol magabiztosabbá válhatunk, s megértésre lelhetünk hasonló érzésvilágú és értékrendszerű nők által.


A Szárnynövelő körben vezetett meditációkkal, gyakorlati célokat szolgáló alkotó feladatokkal, emelkedett érzések kultiválásával, beszélgetésekkel és megosztásokkal dolgozunk. Pontosítjuk küldetésünk vízióját belső és külső képek segítségével. Megértjük és birtokba vesszük testi termékenységünkön túlmutató női teremtő képességünket. Gyakoroljuk, hogy egy belső kép hogyan válik átélhető tapasztalattá a külső világban.

Tudom, hogy vannak szárnyaink, tudom, hogy képesek vagyunk messzire repülni! Nővéreink támogató és biztonságot nyújtó közösségében végre kinyithatjuk a szárnyainkat és megkezdhetjük  a repülés kalandos tapasztalatát. 


A minikurzus a járvány ideje alatt online formában működik. A részvétel feltétele egy előzetes telefonos vagy Skype beszélgetés, amiben tisztázzuk, mire is lenne szükséged.

A kurzus időpontjai az alábbi szombatonként 16 órától 18:30-ig: 2020. november 28., december 12., 2021. január 2., 16., 30.

Az öt alkalomból álló online műhely díja: 37.500 Ft.

A CSOPORT BETELT!

Amennyiben érdekel egy következő Szárnynövelő online műhely, kérlek, küldj nekem üzenetet: itt.

 

CSIPKERÓZSIKA ÉBRESZTÉSE - az Art&Flow 2020 tavaszán indult női kurzusának témája

Avagy a feminin princípium tudatosítása

Carl Gustav Jung 1964-ben írott szavai aktuálisabbak, mint valaha: “ A nők feladata, hogy összekössék azt, amit a férfiak szétválasztottak... Isten nem virágozhat, ha az ember lelke éhezik. A női psziché válaszol erre az éhségre, mivel Erosz funkciója az, hogy összekapcsolja azt, amit Logosz kettéválasztott. A mai nők hatalmas kulturális feladattal néznek szembe - ez egy új kor hajnala.”

A Csipkerózsika műhelysorozat fókuszában a lélek ébredése és az összekapcsolódás különféle szintjeinek és fokozatainak a megértése és megtapasztalása áll. Ami bennünk és velünk ébred Csipkerózsikaként, az maga a feminin elv, ami egy újfajta tudatállapot. Fontos megértenünk, hogy a feminin elv nem egyenlő a szexuális vonzerővel vagy a női kedvességgel és törődéssel, és a férfiakra is éppúgy vonatkozik, mint a nőkre. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a feminin elv egy új kapcsolati minőség. Mert az alvó királylány elsősorban kapcsolódni akar: saját érettebb önmagához, egy érettségben és értékben hozzávaló társhoz, valamint az emberiség széles (királyi) udvarához. Csipkerózsika ébresztését így az egyéni és kollektív tudat felemelésének metaforájaként közelítjük meg. Ébredő királylányként a körben mélyebb és esszenciálisabb összekapcsolódásokat kívánunk megélni elsősorban önmagunkkal, a bennünk élő férfi képével, a kör tagjaival lélekben és az emberiség nagy udvarával, amennyiben elkezdünk rálátni, milyen mértékben vagyunk részei és teremtői mindannak, ami a világban történik.

Amikor az ember lelke éhezik, az olyan, mintha egy létfontosságú részünk elaludt volna. Így az nem tud velünk kommunikálni, s mi sem tudunk vele, vagyis képtelenek vagyunk teljes erőnk és potenciálunk szerint élni. Csipkerózsika története a feminin elv értékeire való ráébredésünkről mesél, ami egy átoksújtott, hosszú alvás után egy félelmet nem ismerő férfihoz való kapcsolódás által történik meg. Vajon láthatatlan belső világunkban mit jelképez Csipkerózsika és mit a félelemnélküli királyfi? Hogyan lesz ez a réges-régi történet korunk meséjévé, sőt, egy egész kultúrkorszak példázatává? Az élet végtelen tágasságát és lehetőségeit beszűkítő évszázados hiedelmeink vadrózsasövényén milyen erő képes átjutni, ami a lélek elveszett dimenzióját felébreszti egyéni és társadalmi szinten egyaránt? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre is keressük együtt a választ a körben feltételezve, hogy a megfelelő pillanat elérkezett és a megfelelő kérő már úton van, aki számára a vadrózsasövény magától szétnyílik majd és utat enged az alvó királyi udvar felé.

Csipkerózsika meséjéből kiindulva kelünk útra, hogy a bennünk kincsként rejlő, ám szendergő feminin minőséget felébresszük, mibenlétét és szerepét egyéni és kollektív szinten tudatosítsuk. Ehhez a feminin princípium (elv) mélyebb megértésére, egy jól használható nyelvre és az újonnan megértett igazságok napi szintre lefordítható gyakorlataira van szükségünk. A kör tavaszi találkozói az ébredés és a kapcsolódás folyamataihoz kívánnak inspirációt és gyakorlati támogatást nyújtani a következő témákban:

- a Szívhez való kapcsolódás és annak spirituális jelentősége, 
- a belső feminin és maszkulin közötti egyre harmonikusabb kapcsolódás,
- a Kozmikus Lélek és az egyéni lélek kapcsolata.

Eszköztárunkban szerepelnek a kör energiaterét beállító ráhangoló meditációk, képmeditációk, vetítéses előadások és a belső utazások érzései és képei kifejezését szolgáló alkotó feladatok. A részvételhez nincs szükség művészi vagy meditációs előképzettségre.

(A képen Edward Burne-Jones: The Sleeping Beauty című festménye, circa 1890.)

 

 

Ez az oldal a SPEEDPAGE weboldal készítővel készült