A művészet mint megismerési út

 

„Minden művészet eredeti célja a szentség – hogy kapu legyen, hogy bevezessen a szentségbe. Amikor a művészetet szemléled vagy érzékeled, magadat tapasztalod meg. Magadat látod tükröződni benne. A valódi művészetben a forma nélküli átragyog a formán.”

(Eckhart Tolle)

 

A tudomány, a vallás és a művészet a valóság megismerésére és az abban való eligazodásra szolgáló alapvető utak. A művészet közlendője túlmutat a logikával megközelíthető és szavakon keresztül megérthető tények világán, s a valóságnak olyan dimenzióival teremt kapcsolatot, amelyek előtt az ész megtorpan. A művészet által felkínált megismerési utat leginkább intuitív megértésként, belső látásként és érzelmi gazdagodásként tudnám körülírni. Így a művészet egyfelől saját belső igazságunkhoz visz közelebb, másfelől a világról kommunikál a nagyobb összefüggések és víziók szintjén. A művész eredeti funkcióit tekintve gyógyító, sámán és vizionárius, aki egy tágasabb valóságba, egy szélesebb kapcsolódási rendszerbe kalauzol, ahol az ember belső átalakuláson, transzformáción mehet keresztül. Művészettörténészként és művészként egyaránt az a meggyőződésem, hogy a művészet mai napig legfontosabb feladata a transzformáció, vagyis hogy önmagunk egy tágasabb változatához vezessen, amiben nyitottá válunk a végtelen és az időtlen befogadására.

Ez az oldal a SPEEDPAGE weboldal készítővel készült