A belső képek iránymutató szerepe

 

A belső képek úgy működnek az életünkben, mint fénylő világítótornyok hajósoknak, jelzőtüzek vándoroknak. Intuitív bölcsességünk megtestesítői: irányt mutatnak kétségeink idején, figyelmeztetnek, ha baj közeleg, vezetnek a keresésben, új lehetőségeket vonzanak be, és jelzik a távolságot jelen helyzetünk és elérni kívánt céljaink között. Belső képek hiányában kiszolgáltatottá válunk mások befolyásának, s vezérlő csillag nélkül sodródunk szeszélyes vizeken. 

A belső képek útján juthatunk le a lélek mélyrétegeibe, ahol az ősalapokkal, a mindannyiunkban közös nagy áramlatokkal érintkezhetünk. A belső képek így egyfelől identitásunk alapját adják, azt, hogy kinek és hogyan éljük meg magunkat, ugyanakkor megjelenítik az életünkön végighúzódó nagy témákat is, amelyek körül kibomlik a jellemünk, a hivatásunk, sőt, maga a sorsunk is. Régi időkben végzetnek hívták ezeket a nagy témákat, amik hatalmas istenségek képében jelentek meg. Valóban végzetként tűnnek fel, ha ellenükben, nem pedig az iránymutatásukkal éljük az életünket.

A belső képek kapcsán különbséget kell tennünk a külső hatásra vagy kondicionálásra belsővé vált képek és a lélekmélyből felhozott belső képek között. Felnövekedésünk során családunk, tanáraink, tágabb környezetünk számtalan “igazságot” sulykol belénk arról, hogy mi a helyes életvezetés, s hogy hogyan kell a dolgoknak működniük. Ezek a családi és közösségi igazságok belsővé vált képekként raktározódnak el a pszichénkben, és önértékelésünk vagy önutálatunk masszív alapját képezik. A hiteles életvezetéshez, a “Ki vagyok én valójában?”, “Hogyan éljek?” kérdésekre adandó őszinte, érett válaszokért azonban le kell hántanunk az identitásunk felszínes rétegeit meghatározó, ránk hagyományozott képeket. Ez az önmegismerés útja.  Ezen az úton jutunk el hamisítatlan énképünkhöz, valódi önazonosságunkhoz, amelyből önbecsülésünk fakad. Ez odaadást igénylő, komoly munka, de egyben a legörömtelibb és legfelvillanyozóbb utazás, amiben csak részünk lehet. 

A képen Giorgio Ghisi: A három sorsistennő c. metszete (1558)

Forrás: The Metropolitan Museum of Art, New York, Purchase, Joseph Pulitzer Bequest, 1917

www.metmuseum.org

Ez az oldal a SPEEDPAGE weboldal készítővel készült