Önismereti csoportok

Új online műhelysorozat indul!

2022. őszén ismét indul egy új online műhelysorozat, ahová nagy szeretettel várom az érdeklődőket! Témánk ezúttal a spirituális szemlélet és életvezetés.

A spirituális életvezetés alapjai 1.  

A bizonytalanság korát éljük. Szemünk láttára dőlnek meg eddig megkérdőjelezhetetlen, biztosnak hitt rendszerek. Egyéni életünkben a gyors és kiszámíthatatlan változások egymást érik. A gazdasági, pénzügyi és társadalmi struktúrák megrendülése fokozott elbizonytalanodással jár, amire ösztönös érzelmi válaszunk a kétségbeesés és a jövőtől való szorongás. Ha nem találunk szilárd támpontot önmagunkon belül, a változó külső körülményeknek való kiszolgáltatottságunk egyre nőni fog. Egyre többünkben fogalmazódik meg egy belülről biztonságosnak és támogatónak megélt élet vágya.

Hogyan juthatunk el egy olyan állapotba, amelyben az életet könnyed áramlásnak tapasztaljuk meg? Hogyan érhetjük el a megelégedettségnek és a boldogságnak azt a fokát, amely nem függ a környezetünktől? Hogyan lehetne szabadabb és több energiával telített az életünk? Az ilyen lényegi kérdésekre adható hiteles válaszok tudatosságunk szintjétől függnek.

Mi a spiritualitás?
A spirituális szemléletmód és életvezetés a tudatosság kiterjesztéséről szól. Arról, hogy hogyan közelítsük meg lényünk nem mulandó, nem változó, időtlen aspektusát. Ahogy mulandó fizikai énünk képessé válik egyre többet beengedni időtlen, nem-fizikai aspektusunkból, biztonságérzetünket elkezdjük önmagunkból meríteni. Stabil, belülről kiegyensúlyozott életvitelre tehetünk szert, amit személyes külső körülményeink kedvező irányú fordulása követ majd. Az út későbbi állomásain az egoidentitástól távolodva az elme feletti távlatok felé haladunk. Az egyetemes Tudat felfedezése vár ránk, ami emberként legfőbb hivatásunk.

A spiritualitás nem egy hiedelmerendszer, hanem a “győződj meg magad” elvén működő átalakító rendszer. Alapelvei viselkedésre válthatók. A megváltozott szemléletmód és viselkedés a tudatosság ébredését szolgáló új szokásokkal egyetemben felszabadító módon formálhatja át az életünket. A műhelysorozat gyakorlatain és meditációin keresztül ezt az átváltást gyakoroljuk. 

Hogyan zajlik egy foglalkozás?
Minden műhelyfoglalkozást egy képekkel, műalkotásokkal illusztrált rövid előadás vezet be a spirituális szemlélet valamely aspektusáról. Az előadáson tárgyalt témát vezetett meditációban ültetjük át gyakorlatba, amit az Art&Flow módszerei szerint állítok össze. Ezt követően a meditációs tapasztalatok megosztására kerül sor, valamint a gyakorlással kapcsolatban felmerült kérdések megválaszolására. Közös meditációink hanganyagát minden foglalkozás után elküldöm neked emailben. Ezen kívül otthon egyedül elvégezhető kreatív feladatokat javasolok, amik segítségével a saját ritmusod szerint mélyülhetsz el a folyamatban. Haladásodat, belső utadat nyomon kísérem. Ha szükséged van rá, négyszemközt is konzultálhatunk a gyakorlás során megélt tapasztalataidról. 

Milyen meditációkat használunk és hogyan gyakorolunk?
A spirituális út részeként a meditáció érzés- és gondolkodásbeli kondicionáltságunk korlátai fellazításának az eszköze, aminek segítségével a tudatosság egyre kiterjedtebb szintjeihez férhetünk hozzá. Ezzel az élet egészéhez való hozzáállásunk finomra hangolása kezdődik el. 
Meditációs módszereimben nem az elme figyelésén és lecsitításán van a hangsúly. A gondolatok kontrollálásának nehézsége sokakat elfordít a meditáció gyakorlásától. Az Art&Flow műhelyein belső képekre alapozott vezetett meditáció és érzékszervi élményekre való figyelemirányítás révén közelítjük meg az elmélyülést és a belső csendet. Többféle utat próbálunk ki - vizualizáció, alkotás, mozgásos gyakorlatok, légzésgyakorlatok-, hogy megtaláld, hol tud megnyílni számodra a belső világ csendjébe vezető kapu. Módszereim lényege a figyelem céltudatos irányításával a hétköznapokban is működőképes spirituális eszközök használata. Ezen eszközök segítségével hozzáférést nyerhetünk egy tágasabb, mélyebb értelmű életvalóságba, ahonnan belső tartás és megtartottság, a biztonság érzése és az élet folyamatos kiteljesedésének az élménye fakad. 

A műhely vezetője:
Bátorfi Andrea vagyok, művészettörténész, vizuális művész, meditáció oktató. Leginkább a tudat kutatójának tartom magam. A történész alaposságával és a művész érzékeny belső képlátásával közelítem meg a tudat felfedezését. Huszonöt évnyi meditációs és oktatói tapasztalatból leszűrt, lényegre törő és gyakorlatias tudást adok át. Bővebben itt olvashatsz rólam.

A sorozat első részének témái:
Kehellyé válni, avagy a befogadói attitűd. 
Az élet mint áramlás. Viszonyunk az életerőhöz. 
A lelki energiatakarékosság elve és működése.
A külső és a belső tér, mint átjárók a kitágult tudatosságba.
A kreativitás fajtái. Külső és belső kreativitás. A teremtőerő spirituális használata.
A szándék és a vágyak ereje.

 

Szeretettel várlak a műhelyre, ha készen állsz önmagad mélyebb rétegeinek feltárására és régi, lekorlátozó hiedelemrendszereid meghaladására. 
Ha elevenen él benned egy tágasabb, szabadabb létezéshez való kapcsolódás vágya, itt értékes tudásra és további utadat támogató tapasztalatokra tehetsz szert. A kis létszámú, meghitt csoportos foglalkozásokon hasonlelkű emberekre csodálkozhatsz rá. Az Art& Flow műhelyeken részt vett hallgatók meghívást kapnak belső köreinkhez való csatlakozáshoz.

Gyakorlati tudnivalók:

A sorozat első része hat alkalomból áll. Szeptember 20-tól kezdve kéthetenként kedd esténként, 18 óra és 20:30 óra között találkozunk az online térben a Google Meet platformon keresztül. Kis létszámú, zárt körű csoportként fogunk működni. A találkozások előtt emailben küldöm el a foglalkozásokhoz tartozó linket. Mielőtt elkezdődne a sorozat, minden résztvevőt egy rövid, 20-30-perces online beszélgetésre hívok, hogy elkezdjünk ismerkedni egymással. Szeretném megismerni a motivációdat a részvételre, s hogy milyen irányban szeretnél fejlődni, mire van szükséged életed jelen helyzetében.

Időpontok: kéthetenként keddenként 18 órától 20:30 óráig (egy szünettel): szeptember 20., október 4., 18., november 8., 22 és december 6.

A teljes sorozat ára 48.000 Ft, amely magában foglalja a hat online műhelyfoglalkozáson való részvételt, a vezetett meditációk hanganyagát, a foglalkozások írásos összefoglalóját, valamint igény szerint személyes kísérésemet.

Ezen a linken tudsz jelentkezni.

A képen Zach Cooley Moon Eye című fotója. (Commercial Photo Licence, engedéllyel)

 

Női körök

Csoportos műhelyeink egy része női körökként működik. A körök a mély lelki összetartozás szigetei, amelyek érzelmi támogatást és inspirációt nyújtanak tagjaiknak. A körök fontosságára és megtartó erejére a saját hiányérzeteim révén találtam rá. A több évtizede tartó önmegismerő utam és megannyi belső kincsem feltárása ellenére újra és újra megkérdőjeleztem intuícióm tisztaságát és érzéseim igazságát. Valami rejtőzködésre késztetett, féltem sérülékennyé válni és kiszolgáltatni magamat. Elhitettem magammal, hogy a lélek belső élete csakis rám tartozik. Amikor megértettem, hogy a rejtőzködésvágy mögött évszázados, kollektív női félelmek húzódnak, érzelmileg vissza tudtam kapcsolódni előttünk járt régi asszonyok generációihoz, akiket elhallgattattak, vagy megsemmisítettek csak azért, mert tudtak és láttak valamit, amit a többiek nem. A lélek belső törvénye azonban a tágulás és a bontakozás. Azt, ami növekedni akar, nem lehet örökké a levegőtől és a naptól elzárva tartani.  Nincs más lehetőség, ki kell bújni a fényre, mert fáj annál kevesebbnek lenni, mint akik valójában vagyunk.


A körökben találtam rá, megannyi nőtársammal együtt, arra az érzelmileg megtartó és felemelő közegre, amelyben védettnek érezzük magunkat ahhoz, hogy bizalommal nyíljunk ki önmagunk, egymás és az Univerzum felé. Ahol nem kell rejtőzködnünk többé, mert tehetségeink, fényünk és nagyságunk, csakúgy mint sérülékenységünk elfogadásra talál.  Köreink lélek-készítő műhelyek, ahol belső világunk suttogó hangjaira megtanulunk egyre inkább odafülelni, s ahol az önmagunkhoz és az egymáshoz való kapcsolódás mélyebb, igazabb szintjeit éljük meg. 

 

A köreinkben zajló munka csúcspontját nyári táboraink jelentik.  Az alábbi fotók ízelítőt nyújtanak együttléteink hangulatából:

Csapatunkban három generáció képviselteti magát: a hajadonok illetve a fiatal anyák, az anyák illetve az anyakorú nők, s a nagymamák generációja. Tudatosan dolgozunk mindazzal, amit a különböző generációk átadhatnak egymásnak, s amiből érzelmi gyógyulás és mély összekapcsolódás fakadhat.
Egy női kör energiájának felépítése és mozgatása körültekintő munkát igényel. Ennek eredményeképpen a kör egy háromdimenziós mandalaként kezd el működni. Így jön létre egy olyan szakrális tér, amelyben a szív értékeit megbecsüljük, az intuíció és az érzés igazságaira kitüntetett figyelmet fordítunk, s a női önkifejezés legkülönbözőbb formáit elismerjük és támogatjuk. 

A női őserő megélésének egyik legfelemelőbb megtapasztalása, amikor szabad festésben fejezzük ki kirobbanó életenergiánkat. Amikor kreativitásunk nem valamely végtermék létrehozására irányuló szándékos tett, hanem a lélek túlcsorduló öröméből feltörő életkedv eredménye. Amikor csakis a benne levés, a részvétel, vagyis a megélt pillanat számít. S mindezt egy hasonlelkű nőkből álló közösségben átélve, az együtt alkotás szédítő táncában!

Nagyszabású együttléteinket végigkíséri a zene: szól a jazz, felpezsdít a swing és a cha-cha-cha, dübörögnek a dobok, elvarázsol a világzene, lecsendesít a klasszikus. Táncra perdülünk, mert így rázzuk le félénkségeinket és szabadulunk meg feszültségeinktől. Táncra perdülünk, mert túlcsordul bennünk a szenvedély és a jókedv. Táncra perdülünk, mert nevetni akarunk és kapcsolódni egymáshoz úgy, ahogy soha azelőtt. Táncra perdülünk, hogy meglássuk egymásban a huncut, pajkos, örömtől sugárzó kortalan lényt, akik igazából vagyunk.

 

Alkotásainkon, táncainkon, elmélyült meditációinkon és szertartásainkon túl végső soron együttléteink arról szólnak, hogy elkötelezzük magunkat egy maradandóan boldog élet, s az öröm és a hála érzései mellett. Ezt az örömteli és felszabadult állapotot hívjuk női őserőnek, amelyből egyfelől egy termékeny, ihletett, alkotói élet fakad. Másfelől egy új életrend is következik belőle: az önmagunkhoz és az egymáshoz való mély kapcsolódás és bizalom állapotában megtapasztalunk egy új tudatállapotot, amelyben a vágyott és megálmodott dolgok magától értetődő könnyedséggel, vagyis flow-ban bontakoznak ki. Csoportos együttléteink elsőrendű célkitűzései között szerepelnek azok a gyakorlatok, amelyek segítségével megtanuljuk, hogyan szabadítsuk fel magunkban a női őserőt, és hogyan használjuk azt a mindennapokban.

 

 

 

 

 

 

  

Ez az oldal a SPEEDPAGE weboldal készítővel készült